Metode NDT

Na vašo željo organiziramo
  • tečaje specifično usmerjene za vaše zaposlene,
  • organiziramo jih lahko tudi v vašem podjetju.

Na področju usposabljanja osebja za neporušitveno (NDT) kontrolo v skladu z SIST EN ISO 9712 in SNT-TC-1A (CP-189) imamo vpeljane naslednje programe usposabljanja in certificiranja:

Osnovni postopki neporušne kontrole

  Metoda Opis metode
VT Vizualna preiskava VT - Vizualna preiskava
PT Penetrantska preiskava PT - Penetrantska preiskava
MT Magnetna preiskava MT - Magnetna preiskava
LT Preiskava tesnosti LT - Preskušanje tesnosti
UT Ultrazvočna preiskava in merjenje debelin UT - Ultrazvočna preiskava
RT
Radiografska preiskava RT - Radiografska preiskava

V skladu z SIST EN ISO 9712 lahko po zaključenem usposabljanju kandidat tudi certificira.

Vizualna preiskava

Magnetna preiskava

Penetrantska preiskava

Ultrazvočna preiskava

Radiografska preiskava

Preiskava tesnosti