Cenik

Spodaj navedene cene veljajo od 2. 10. 2017. Za več podatkov kliknite na ponudbo.

Vrsta usposabljanja (po SIST EN ISO 9712) Cena usposabljanja (EUR) Cena izpita po SIST EN ISO 9712 ali CP-189 ali SNT-TC-1A (EUR) Cena dodatnega izpita po ANSI/ASNT CP-189 Cena dodatnega izpita po SNT-TC-1A
VT 1+2 910,00 550,00 135,00 135,00
VT 3 Po dogovoru Po dogovoru    
PT 1+2 950,00 550,00 135,00 135,00
PT 3 Po dogovoru Po dogovoru    
MT 1+2 950,00 550,00 135,00 135,00
MT 3 Po dogovoru Po dogovoru    
UT 1 1.250,00 550,00 135,00 135,00
UT 2 1.450,00 550,00 135,00 135,00
UT 3 Po dogovoru Po dogovoru    
RT 1 1.190,00 550,00    
RT 2 1.480,00 550,00 135,00 135,00
RT 1+2 2.300,00 550,00 135,00 135,00
RT 3 Po dogovoru Po dogovoru    
RTFI 2 (ocenjevanje filmov) 1.170,00 550,00 / /
RS 2 (radioskopija) Po dogovoru Po dogovoru / /
LT 1+2 1.170,00 550,00 / /
BASIC 2.100,00 630,00 230,00 230,00
Recertifikacija ISO 9712 (10 let) 180,00 330,00 / /
Podaljšanje/obnovitev ISO 9712 (5 let) / 170,00 / /
PED certifikat Brez doplačila Brez doplačila / /

Ponovno certificiranje po 10 letih v skladu z SIST EN ISO 9712

Metoda (po SIST EN ISO 9712) Cena usposabljanja (EUR) Št. dni usposabljanja Cena izpita (EUR)
VT 2 - recertifikacija 180,00 1 dan 330,00
PT 2 - recertifikacija 180,00 1 dan 330,00
MT 2 - recertifikacija 180,00 1 dan 330,00
LT 2 - recertifikacija 180,00 1 dan 330,00
UT 1 - recertifikacija 180,00 1 dan 340,00
UT 2 - recertifikacija 180,00 1 dan 340,00
RT 1 - recertifikacija 180,00 1 dan 440,00
RT 2 - recertifikacija 180,00 1 dan 440,00

V kolikor se ne želite udeležiti usposabljanja za recertifikacijo po SIST EN ISO 9712, se lahko prijavite samo na izpit

 

Recertifikacije po ASME standardih (CP-189/SNT-TC-1A)

Vrsta usposabljanja (po ASME standardih) Cena enodnevnega usposabljanja (EUR) Cena dvodnevnega usposabljanja (EUR) Št. dni usposabljanja Cena izpita po CP-189/SNT-TC-1A (EUR)
VT II - recertifikacija ASME 195,00 / 1 dan 430,00
PT II - recertifikacija ASME 195,00 / 1 dan 430,00
MT II - recertifikacija ASME 195,00 / 1 dan 430,00
UT I - recertifikacija ASME 195,00 360,00 2 dni 440,00
UT II - recertifikacija ASME 195,00 360,00 2 dni 440,00
RT II - recertifikacija ASME 205,00 400,00 2 dni 550,00

V kolikor se ne želite udeležiti usposabljanja za recertifikacijo po CP-189/SNT-TC-1A, se lahko prijavite samo na izpit.

 

Doplačila

Storitev Cena (EUR)
Izposoja UT aparata 150,00
Duplikat certifikata 80,00
Žepni certifikat (ID kartica) 25,00

Cene ne vključujejo 22% DDV, ki se obračuna posebej. Cena izpita vključuje tudi vse stroške certificiranja in izdaje certifikata (A4) v skladu z zahtevami SIST EN ISO 9712. V primeru, da želi kandidat opravljati izpit in prejeti certifikat tudi v skladu z zahtevami ameriške regulative CP-189/SNT-TC-1A, je za to potrebno doplačati 135,00 EUR + 22% DDV.

Hrvaška podjetja po novem zakonu ne plačajo 22 % DDV.

Pogoji prijav in plačilni pogoji

Prijavnica za udeležbo na usposabljanju mora biti oddana centru za usposabljanje v pisni obliki ali uporabite obrazec za prijavo. Ko je prijavnica uspešno sprejeta in prijavnina poravnana, center za usposabljanje izvede rezervacijo in o tem obvesti naročnika. Stroške tečaja in certificiranja je potrebno pred začetkom tečaja oz. izpita poravnati na transakcijski račun, odprt pri NLB d.d. SI56 0298 0001 6674 363. V kolikor stroški usposabljanja in certificiranja niso poravnani v celoti, se certifikati ne predajo naročniku.

V primeru, da udeleženec izpita ni opravil uspešno, se lahko ponovno brezplačno udeleži usposabljanja. Pri ponovni prijavi na izpit zaradi ponavljanja, je le-to potrebno v obrazcu za prijavo ustrezno označiti.

  • Vloga za certificiranje
  • Prijavnica v primeru udeležbe na brezplačnem usposabljanju
  • Kopija dokazila o ustreznosti vida
  • Podpisana načela poklicne etike

Prijavnice morajo biti oddane najmanj deset (10) dni pred pričetkom usposabljanja. Zadnji rok za odjavo je pet (5) delovnih dni pred pričetkom usposabljanja. V tem primeru vam kotizacijo povrnemo v celoti. V primeru odjave po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40% kotizacije). Pri neudeležbi tečaja oz. certificiranja brez predhodne odjave zadržimo kotizacijo v celoti. Odjava mora biti poslana v pisni obliki. Delno ponavljanje izpita je možno in se obračuna v skladu z veljavnim cenikom.