Preklicani certifikati

# številka certifikata/ NB Certificate
identification number
delovni nalog/ work order številka poročila/ report number izdano dne/ date of issue ID proizvoda/ project number/ product serial number naročnik/ applicant predmet verifikacije (kom./pods.)/ description of interoperability constituent or subsystem