Projekti v delu

#

Naročnik/Applicant

Projekt/Project

1

MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo

Verifikacija podsistema INFRASTRUKTURA v zvezi izpolnjevanja zahtev TSI INF in TSI PRM pri projektni dokumentaciji IzN ter izvedbi del za Nadgradnjo železniške proge Zidani Most – Celje: Področje dela QT = ODSEK Zidani Most - Rimske Toplice, POSTAJA Celje, ODSEK Laško - Celje

2

MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo

Verifikacija podsistema Energija v zvezi izpolnjevanja zahtev TSI ENE in TSI SRT za nadgradnjo odseka železniške proge Maribor - Šentilj

3

MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo

Verifikacija podsistema Energija v zvezi izpolnjevanja zahtev TSI ENE zaradi nadgradnje železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica

4

MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo

Verifikacija podsistema Infrastruktura v zvezi izpolnjevanja zahtev TSI INF in TSI PRM zaradi nadgradnje železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica

5

MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo

Verifikacija za sanacijo ozkega grla na železniški progi Divača - Koper in PENP Hrastovlje; za podistem INFRASTRUKTURA, podsistem ENERGIJA in podsistem VODENJE

6

KOLEKTOR KOLING d.o.o.

Verifikacija podsistema INFRASTRUKTURA v zvezi izpolnjevanja zahtev TSI INF in TSI PRM in NACIONALNIH PREDPISOV v sklopu izvedbe del na projektu “Modernizacija Kočevske proge – 2. Faza / 2. Etapa”

7

SŽ-VIT d.o.o.

ES verifikacijo nadgradnje elektro motorne garniture Siemens 312 z izvlečno stopnico za vstop potnikov

8 SŽ-VIT d.o.o. Ocena skladnosti interoperabilnosti prototipa  nadgradnje zunanjih vstop.vrat št.DMV 813-125, 813-101, 813-128, 813-113
9 GEISMAR

ES verifikacija Drezina VMT 990 CGR (SB+SF)

EC verification of Track motor car VMT 990 CGR (SB+SF)
10 GH HOLDING d.o.o. Izvedba verifikacije po TSI in nacionalnih predpisih na projektu »Vgradnja ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Šentilj-d.m.«
11 RAIL CARGO

Verifikacija po nacionalnih predpisih za 4 dizel lokomotive, tip ER20, serije 2016086, 2016087, 2016088, 2016089- Siemens.

12 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacijo po NP za podsistem INF – PRM, za fazo projektiranje in izvedba ter verifikacijo po TSI INF in TSI PRM za fazo izvedbe, za Postajališče Tabor in Podhod Ljubljanska.