Pogosta vprašanja

Kakšna je veljavnost certifikata varilca po SIST EN ISO 15614-1?
Neomejeno, s tem da produktni standardi za tlačne posode ali jeklene konstrukcije zahtevajo redno delo po tej tehnologiji in izdelavo delovnih preskusov. Posebnost je standard SIST EN 1090-2 za jeklene nosilne konstrukcije, ki odvisnosti od vrste osnovnega materiala podaja veljavnost WPQR.

Koliko časa je potrebno, da dobimo certifikat?
Certifikat izdamo praviloma v 15 dneh po varjenju vzorcev, po dogovoru pa tudi prej.

Kako podamo točne zahteve za obseg certificiranja?
Podamo ga v zahtevku.

Katere so ključne spremenljivke, ki določajo področje veljavnosti certifikata?
Ključne spremenljivke, ki določajo področje veljavnosti certifikata so:

  • postopek varjenja;
  • vrsta, debelina in oblika osnovnega material,
  • vrsta dodajnega materiala,
  • tip zvarnega spoja (sočelni/kotni),
  • lega varjenja, varjenje s popravkom (oz. s podložko) ali brez popravka korena,
  • vnos energije,..

Obseg veljavnosti je bistveno »ožji« kot pri certificiranju varilcev.

Ali sočelni zvar »pokrije« tudi kotni zvar po SIST EN ISO 15614-1?
Da, vendar pri večjih obsegih kotnih varov na izdelkih naročnik praviloma zahteva preskus kotnega zvara.

Kakšen je obseg veljavnosti certifikata po SIST EN ISO 15614-1?
Obseg je podan na certifikatu.

Kako določimo atestno nalogo in s tem posledično obseg veljavnosti WPQR?
Za izhodišče nam služijo zvarjenci, ki jih varimo v proizvodnji. Če potrebujete pomoč, se obrnite na nas s skicami in opisom postopkov varjenja oz. nas pokličite po telefonu.

Kako vem, koliko bo stalo certificiranje?
Na osnovi zahtevka vam pošljemo ponudbo?

Kako pošljem zahtevek?
Pošljete/posredujete ga lahko na različne načine: pošta, e-pošta, s spletno aplikacijo z začetne strani za to področje, po telefonu ali osebno.

V kolikor imate še kakšno strokovno ali komercialno vprašanje, nas pokličite ali nam pošljite vprašanje po e-pošti.