Varjenje vzorcev

pWPS
Varilci varijo po predhodni specifikaciji varilnega postopka, ki ga pripravi naročnik. Pri tem vam lahko nudimo ustrezno pomoč.

Kje zavariti preskusne vzorce?
Svetujemo, da se preizkusni vzorci, pod našim nadzorom, zavarijo pri naročniku, kajti tako so rezultati optimalni. Varilci delajo v svojem okolju s svojo opremo.
Naši strokovnjaki vam bodo pred začetkom svetovali pri pripravi atestnih nalog, tako da bo območje veljavnosti ustrezalo vaši proizvodnji.

Izdaja certifikata/WPQR (PQR)
V primeru izpolnjevanja zahtev standardov, vam izdamo certifikat – odobritev varilnega postopka (WPQR), katerega veljavnost je praviloma ni omejena. Potrjuje se z redno uporabo oz. po potrebi delovnimi preskusi (SIST EN 13445-4, zahteve AD 2000 HP 2/1, SIST EN 1090-2 in 3,..). Pri certificiranju po ASME Code Section IX. izdamo poročilo o preskušanju- osnutek PQR, podjetje pa nato na osnovi našega poročila izda PQR.