Material in oblika vzorcev

Če boste sami pripravili vzorce za varjenje, morate imeti ustrezne certifikate tipa 3.1 ali višje.

Za dodajni material potrebujete certifikate tipa 2.2 ali višje.

Vzorci za certificiranje varilnih postopkov SIST EN ISO 15614

Dimenzije vzorcev (mm) za certificiranje v skladu s standardom SIST EN ISO 15614-1 za:

  • varjenje sočelnega spoja na pločevini
  • varjenje sočelnega spoja na cevi
  • varjenje kotnega spoja na pločevini
  • varjenje cevnega vboda

so prikazani na sledečih skicah:

slika1 Priprava zvarnega spoja za sočelni zvar na plošči:
a – minimalna vrednost dimenzije 150 mm
b – minimalna vrednost dimenzije 350 mm
t – Debelina plošče
slika2 Priprava zvarnega spoja za sočelni zvar na cevi:
a – minimalna vrednost dimenzije 150 mm
D – zunanji premer cevi
t – Debelina stene cevi
slika3 Priprava zvarnega spoja za kotni zvar na plošči:
a – minimalna vrednost dimenzije 150 mm
b – minimalna vrednost dimenzije 350 mm
t – Debelina plošče
slika4 Priprava zvarnega spoja cevi vboda pod kotom:
α - Kot a – minimalna vrednost 150 mm
D1 – zunanji premer na glavni cevi
t1 – Debelina stene glavne cevi
D2 – zunanji premer na cevi
t2 – Debelina stene cevi pod kotom