Certifikacijski organ

Notranjo kontrolo proizvodnje lahko certificira priglašen organ za gradbene proizvode, ki ima v svojem obsegu tudi področje kovinskih konstrukcij skladno s SIST EN 1090-1.