Postopek certificiranja

Postopek certificiranja je jasno določen in naj bi bilo z njim podjetje v naprej seznanjeno.

Razgovor in naročilo

Naročnik dobi osnovne podatke
za certificiranje:
- Ponudbo
- Opis poteka postopka
- Obrazca za naročilo in vprašalnik

Vloga za certificiranje

Naročnik izpolni:
- naročilo
- vlogo

Presoja

Vrednotenje in
odločitev

Izdaja certifikata/
odločbe

Nadzor in recertifikacija

Obdobja nadzora naročnikove
notranje kontrole (v letih):
EXC1 in EXC2: 1-2-3-3 EXC3 in
EXC4: 1-1-2-3-3