Izvedba pregledov

Izvedbo pregledov cistern izvajamo v skladu:

  • z zakonom o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-UPB1), Uradni list RS, št.33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 97/10 in 56/15
  • z ADR-jem zadnja veljavna revizija; Mednarodna pogodba o prevozu nevarnega blaga po cesti
  • s standardom SIST EN 12972 - Rezervoarji za transport nevarnega blaga - Preskušanje, nadzor in označevanje kovinskih rezervoarjev in drugi pripadajoči SIST EN standardi (vedno v zadnji veljavni reviziji)
  • s standardom SIST EN ISO/IEC 17020 - Spošna merila za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo,
  • s tujim tehničnim specifikacijam - AD 2000 Code, Beförderung gefährlicher Güter 5202 (TÜVIS 08.99),
  • TRT-Technische Regeln Tanks, TRbF - Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten in dr.
  • s standardom SIST EN 13094 - Posode za prevoz nevarnih snovi - Kovinski rezervoarji z delovnim tlakom pod 0,5 bar - Načrtovanje in konstrukcija
  • s standardom SIST EN 14015 - Specifikacija za načrtovanje in proizvodnjo na mestu postavitve grajenih navpičnih, valjastih, varjenih, jeklenih nadzemnih posod z ravnim dnom za shranjevanje tekočin pri temperaturi okolja ali višji temperaturi

Postopek pregleda izdelave cistern je naslednji:

Pridobitev vhodne dokumentacijePregled atestne dokumentacijeNadzor izdelave cisterneIzvedbe neporušnih kontrolIzvedba prvega tlačnega preskusaIzdaja certifikata

Za preglede cistern nudimo tudi vse neporušne preizkuse.

Postopek periodičnega pregleda cistern:

Pridobitev vhodne dokumentacijeKontrola debelin stene → Kontrola ovalnosti  → Kontrola varovalne opremeIzvedba tlačnega preskusa → Izdaja certifikata

Roki pregledov so definirani v ADR-ju;
Mednarodna pogodba o prevozu nevarnega blaga po cesti

Pregledi in nadzor izdelave cistern se izvedejo pri izvajalcu. Nadzori se izvajajo med samo izdelavo. Na koncu se izvede še končni pregled celotne cisterne, pritrditev na šasijo in vozilo.

Naši strokovnjaki vam bodo vedno v pomoč in pri reševanju problemov.

V primeru izpolnjevanja zahtev standardov, vam izdamo certifikat, katerega veljavnost je določena s standardom.