Obveznosti proizvajalca

Vsi proizvajalci cistern za prevoz nevarnega blaga morajo imeti pridobljen veljaven certifikat po SIST EN ISO 3834 -2. ali 3. del, izdan s strani priznane pooblaščene institucije ter pridobljeno tipsko dovoljenje za izdelavo cisterne.

Zaželeni so tudi certifikati po direktivi PED 2014/68/EU, TPED 2010/35/EU, certifikati po AD 2000 HP0 ali ASME, po ISO 9001:2015 ter ISO 14001:2015.

Pridobljeni certifikat po SIST EN ISO 3834 - 2 ali 3 pomeni, da je proizvajalec usposobljen za izdelavo cistern in da izpolnjuje oz. obvladuje naslednje minimalne zahteve:

  • vrši pravilno skladiščenje osnovnega in dodajnega materiala,
  • ima ustrezno opremo za proizvodnjo (stroji in naprave, njihovo stanje-vzdrževanje),
  • ima usposobljeno osebje za kontrolo in nadzor izdelave in izvajanje varilskih del,
  • ima usposobljeno in certificirano osebje za nadzor varjenja,
  • ima usposobljeno in certificirano osebje za izvedbo neporušnih preizkusov (NDT) oz. mora najemati akreditirane institucije katera te zahteve izpolnjujejo.

Postopki varjenja morajo biti odobreni skladno s standardi:

  • SIST EN 15614 (oz. nekoč veljavni SIST EN 288) ali
  • ASME.

Osebje za izvajanje varilskih del pri proizvajalcih mora biti usposobljeno in certificirano po veljavnih evropskih standardih (npr.: varilci po SIST EN 287-1 ali SIST EN ISO 9606-2), osebje za nadzor izvajanja varilskih del mora imeti diplomo EWE, IWE, EWT, IWT, IWI... ali ustrezno.

V času izdelave se izvaja nadzor in preverja izvajanje kontrole brez porušitve (NDT), ki mora biti po obsegu preizkav skladna s zahtevami SIST EN 12972.

Material namenjen vgradnji v cisterno mora nositi nedvoumne oznake, s katerimi se zagotovi sledljivost do potrjene tehnične dokumentacije (atest materiala po SIST EN 10204, vsaj 3.1). Kontrola meritve pločevine se izvedejo v oddaljenosti 50 mm od roba pločevine v razdalji 500 mm. V primeru vidnih poškodb, suma na dvoplastnost in pri debelinah pločevin debelejših od 35 mm se izvede UT kontrola skladno z zahtevami SEL 072 in SIST EN 10160.

Na vlečenih ali krivljenih podnicah se debelina pločevine meri na robu podnice in s presledkom 100 mm proti sredini podnice (kritična debelina stene ). Debelina pločevine ne sme biti v nobeni točki manjša od minimalno zahtevane v dokumentaciji odobritve vzorca.