Postopek tipske odobritve cisterne

Pridobitev vhodne dokumentacijePregled dokumentacijeUsklajevanje dokumentacijeIzdelava tipske odobritveIzdaja certifikata

Vsi proizvajalci cistern za prevoz nevarnega blaga morajo posedovati veljaven certifikat skladen s standardom SIST EN 3834, del 2 ali del 3 (prej SIST EN 729 -2 oz. 3).

V procesu izvedbe odobritve tipa (vzorca) cistern, se lahko Q TECHNA na podlagi privolitve pristojnega organa (MNZ), omeji le na preizkus elementov, ki v zadostni meri dopuščajo ocenitev, ali je celotna serija v skladu z varnostno tehničnimi zahtevami ADR-a.

Q TECHNA v »Poročilu o preizkusu/kontroli vzorca cisterne naredi povzetek rezultatov posameznih kontrol in ga pošlje naročniku. Na zahtevo pristojnega organa se mu dostavi en izvod poročila. K »Poročilu o preizkusu/kontroli vzorca cisterne« spadajo tudi dokumenti, opremljeni z opombami izvedenca, kot tudi morebitni predlogi za nadaljnje kontrole pri serijski izdelavi.

Pristojni organ lahko v izjemnih primerih prizna tudi poročila o preizkušanju drugih organizacij, na priporočilo Q TECHNE. To velja tudi za priznavanje odobritev, ki so se izvedle v tujini, v kolikor so bile le-te izstavljene s strani organov držav, ki so podpisale Mednarodni sporazum ADR.

V skladu z veljavnim ADR-jem in mednarodnim sporazumom o varnih cisternah (ZPNB) lahko pristojni organ zahteva od Q TECHNE dopolnitev certifikata.