Tipske odobritve

Izdelava tipske odobritve cistern izvajamo v skladu:

  • z zakonom o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-UPB1), Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 97/10 in 56/15
  • z ADR-jem zadnja veljavna revizija; Mednarodna pogodba o prevozu nevarnega blaga po cesti
  • z uredbo (EC) 661/2009 iz 13.07.2009, direktiva 2007/46/EC iz 5.09.2007
  • s pravilnikom ECE št. 13 (Zahteve za zavore) in ECE št. 105 (Enotne določbe za odobritev vozil …)
  • s tujim tehničnim specifikacijam (npr.: AD 2000 Code, Beförderung gefährlicher Güter 5202 (TÜVIS 08.99), TRT-Technische Regeln Tanks, TRbF - Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten in dr.)
  • in ISO 1496 - 1 do 3