Nova akreditacija

Obveščamo vas, da je certifikacijski organ Q Techna pridobil akreditacijo za področje certificiranja osebja za neporušitvene preiskave skladno z zahtevami SIST EN ISO/IEC 17024.

Akreditirani smo za certificiranje skladno s standardom SIST EN ISO 9712. Pokrivamo vse sektorje izdelkov, tj. ulitke, odkovke, zvarne spoje, cevi in preoblikovane izdelke. V okviru industrijskih sektorjev pa pokrivamo področje proizvodnje, preiskave pred in med obratovanjem, ki vključujejo preiskave v fazi proizvodnje ter področje tlačne direktive.

Glavne prednosti novega sistema so:

  • V celoti smo prenovili pisno gradivo za usposabljanje in ga uskladili z najnovejšimi standardi s tega področja.
  • Še več poudarka je na praktičnem delu.
  • Omogoča hitrejšo izdajo certifikata, in sicer v 15 dneh po uspešno opravljenem izpitu in oddaji popolne vloge za certificiranje.

Iz tega razloga vam na cene iz rednega cenika za prvi izpit in postopek prvega certificiranja skladno s SIST EN ISO 9712 in novo akreditirano certifikacijsko shemo do 31. 5. 2018 priznamo 10% popust.

Razpisana usposabljanja in certificiranja

  Usposabljanje Izpit Metoda (Prijavnica) Lokacija Skladno z zahtevami Nivo
Maj 14.05. - 18.05.2018 22.05.2018 Magnetna preiskava Krško SIST EN ISO 9712 in SNT-TC-1A / CP 189 MT 1+2
  21.05.2018 22.05.2018 Magnetna preiskava - recertifikacija Krško SIST EN ISO 9712 MT 2
  04.06. - 15.06.2018 19.06.2018 Ultrazvočna preiskava  Krško SIST EN ISO 9712 in SNT-TC-1A / CP 189  UT 2 
Junij 18.06. - 02.07. 16.06.2018 Ultrazvočna preiskava Čakovec SIST EN ISO 9712 UT 1
Avgust 20.08. - 24.08.2018 25.08.2018 Vizualna preiskava Krško SIST EN ISO 9712 in SNT-TC-1A / CP 189 VT 1+2
  20.08.2018 25.08.2018 Vizualna preiskava - recertifikacija Krško SIST EN ISO 9712 VT 2
  27.08. - 31.08.2018 01.09.2018 Penetrantska preiskava Krško SIST EN ISO 9712 in SNT-TC-1A / CP 189 PT 1+2
September 10.09. - 21.09.2018 25.09.2018 Ultrazvočna preiskava Krško SIST EN ISO 9712 UT 1
Oktober 1.10. - 5.10.2018 09.10.2018 Magnetna preiskava Krško SIST EN ISO 9712 in SNT-TC-1A / CP 189 MT 1+2
  08.10.2018 09.10.2018 Magnetna preiskava - recertifikacija Krško SIST EN ISO 9712 MT 2
  10.10. - 11.10.2018 12.10.2018 Radiografska preiskava - recertifikacija Krško SIST EN ISO 9712 RT 2
  15.10. - 26.10.2018 27.10.2018 Ultrazvočna preiskava Čakovec SIST EN ISO 9712 UT 2
  25.10.2018 26.10.2018 Ultrazvočna preiskava - recertifikacija Krško SIST EN ISO 9712 UT 2
November 12.11. - 20.11.2018 22.11.2018 Preiskava tesnosti (metoda s spremembo tlaka) Krško SIST EN ISO 9712 LT 1+2

Razpisani seminarji

  Datum Področje Tema seminarja (Prijavnica) Lokacija
November 24.11.2017 Certificiranje varilcev Novosti na področju certificiranja varilcev in varilnih postopkov Ljubljana
December 04.12. - 05.12.2017 Notranji presojevalci Usposabljanje za notranje presojevalce za ISO 9001 in ISO 14001 Krško

Izvajamo predhodne rezervacije za vse razpisane seminarje, ki vam omogočajo prednost v primeru velikega števila prijav.

Spremenjeni pogoji prijave na izpit

Spoštovani,

obveščamo vas, da je naš certifikacijski organ spremenil pogoje prijave na izpit. In sicer:

  • potrebno je v celoti izpolniti prijavnico za usposabljanje (kandidat mora imeti tudi izpolnjene zahtevane izkušnje pred certificiranjem),
  • v primeru certificiranja, je potrebno v izpolniti tudi vlogo za certificiranje,
  • potrebno je priložiti potrdilo o pregledu vida na blizu z ločevanjem barv ter osebno fotografijo,
  • vso dokumentacijo je potrebno oddati najmanj 3 dni pred pričetkom tečaja (sicer se zaračunajo dodatni stroški),
  • za recertifikacijo po SIST EN ISO 9712, je potrebno vso dokumentacijo oddati 14 dni pred izpitom.

Spremenjeni obrazci

Izobraževalni center Q Techne, d.o.o. sporoča, da so z dnem 2. 10. 2017 objavljeni novi obrazci centra za usposabljanje in certifikacijskega organa.

Obrazce najdete tudi med dokumenti centra za usposabljanje in certifikacijskega organa ter pri ceniku.

Obvestilo za imetnike certifikatov ISO 9712

IMAGE174

Vse imetnike certifikatov EN ISO 9712 obveščamo, da morajo certifikat podaljšati pred pretekom le tega.

Vsi kandidati morajo na tečaju imeti osebno zaščitno opremo.

Dodatne informacije:

+386 (0)74 912 484e Spletni obrazec

Programi izobraževanja za NDT osebje

Ultrazvočna kontrola

utrazvocna small

Penetrantska kontrola

penetrantska small

Magnetna kontrola

magnetna small

Kontrola tesnosti

tesnost small

Vizualna kontrola

vizualna small

Radiografska kontrola

radiografska small