1. Shema procesa: dobavitelj - naročnik

Neporušna kontrola v proizvodnem procesu ni le strošek ali nujno zlo, temveč morata biti vrsta in obseg NDT kontrol pravočasno opredeljeni, ker direktno vplivata na kvaliteto in stroške uspešne realizacije projekta:

 • pogodba
 • ustrezna organizacijska shema
 • časovna usklajenost
 • med-sektorska komunikacija
 • strokovnost in formalne zahteve

2. Pregled osnovnih neporušnih metod in delitev

POVRŠINSKE METODE:VOLUMETRIČNE METODE:
VT-Vizualna preiskava UT-Ultrazvočna preiskava
PT-Penetrantska preiskava RT-Radiografska preiskava
MT-Magnetna preiskava LT-Preiskava tesnosti
ET-Preiskava z vrtinčastimi tokovi AT-Preiskava z akustično emisijo
  ET-Preiskava z vrtinčastimi tokovi

Ustrezna NDT metoda za posamezni preizkušanec se izbere na osnovi:

 • primerne faze proizvodnega procesa
 • obremenitev (vrste, razporeditve, velikost..)
 • varnostnega razreda (promet, letalska in jedrska industrija)
 • kriterijev sprejemljivosti
 • rezultatov NDT kontrole
  • v procesu proizvodnje
  • v med-obratovalnem NDT pregledu
 • industrijskih-obratovalnih izkušenj
 • standardov

3. Primerjava neporušnih metod

NDT - metodePovršinske (padajoče od leve proti desni)Volumetrične (padajoče od leve proti desni)
Občutljivost ET→ MT→ PT→ VT ET→ AT→ UT→ RT→ LT
Storilnost VT↔ MT→ ET→ PT ET→ LT→ UT→ RT→ AT
Ekonomičnost VT→ MT→ PT→ ET LT→ UT→ RT→ AT→ ET
Usposobljenost osebja ET→ MT→ PT→ VT RT→ UT→ ET→ AT→ LT

4. Določitev obsega neporušnih preiskav

Običajno sta vrsta in obseg preiskav definirana v proizvodnem standardu, vendar to ni vedno pravilo. Obseg se zato v splošnem določi na osnovi:

1. Pogodbe:

 • (merodajen standard / specifikacija)
 • dodatne zahteve naročnika

2. Ekonomike proizvodnje:

 • % izmeta ↑  →   NDT obseg ↑   →   analiza proizvodnega procesa  →  projekt

3.  industrijske prakse in izkušenj (med-obratovalni pregledi)

5. Standardi v neporušnih preiskavah

Splošni

 • (osebje) EN 473, EN 4179, EN ISO/IEC 17024 , ISO 9712, CP-189, SNT-TC-1A, ACCP, ISO/CD 12706 (terminologija)
 • (metode) - splošni: EN 17635, EN 1330-1,2 (1-10), ASME B&PV Code Section V
 • VT: EN 970, EN 13018, EN 1330-10, ISO 3058,
 • PT: EN 571, EN ISO 3059, EN ISO 12706, EN ISO 3452-2 (3,4)
 • MT: EN ISO 9934-1 (2,3), EN 1330-7, EN ISO 3059
 • UT: EN 583-1(2,3,4,5,6), EN 1330-4, EN 12668-1(2,3)
 • RT: EN 1435, EN 444, EN 1330-3, EN 462-1(2)
 • LT: EN 1779, EN 1593, EN 1330-8

Industrijski sektorji (delitev po EN 473)

Sektorji izdelkov:

 • ULITKI (slika 1)
 • ODKOVKI (slika 2)
 • ZVARNI SPOJI (slika 3, 4)
 • GNETENI IZDELKI (pločevine, palice) (slika 5)
 • CEVI (slika 5)

Industrijski sektorji:

 • ŽELEZNICA - KOVINSKA PROIZVODNJA
 • LETALSTVO - PRESKUŠANJE OPREME PRED IN MED OBRATOVANJEM

NDT Usposabljanje oz. izobraževanje v vsaki posamezni metodi, ki ima določen MS (Multi Sector) program v skladu z zahtevami EN 473, mora vsebovati praktične primere napak na vseh vrstah proizvodov. To velja tudi za samo opravljanje izpita.