Zavarivački radovi

milanj

Milan Javornik

+386 (0)7 49 12 431
+386 (0)41 599 706

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Skoro da nema proizvoda koji nije na neki način povezan sa zavarivanjem. Zavarivanjem spajamo metale i vrlo širok spektar umjetnih masa.

Kao tehnologiju uvrštavamo ju u takozvane specialne procese u kojima bez metode razaranja ne možemo točno predvidjeti sva svojstva zavarenih spojeva. Budući se proizvodi koje koristimo ne mogu ispitati na ovaj način, bitno je osigurati sve preduvjete za kvalitetan rad i rad provesti u skladu s dokazanom tehnologijom. To znači da je naglasak postavljen na osiguranje kvalitete.

Za velike projekte u energetici, infrastrukturi, plinovodima, nosećim konstrukcijama, farmaciji, kemiji i ostalim naprednim tehnologijama praksa je da investitori pozorno prate zavarivanje. Na taj način imaju uvid u sve faze procesa, a mnoge su takve da ih bez prisutnosti u kasnijoj fazi izvedbe više nije moguće provjeriti.

U provedbi nadzora zavarivanje prvo provjeravamo tehničku dokumentaciju –WPS-e, planove zavarivanje, sve certifikate / ateste, a zatim provodimo nadzor prije, za vrijeme i nakon zavarivanja. Na kraju, u pravilu se jak naglasak stavlja na kvalitetnu izvedbu testova, gdje je posebno potrebno spomenuti NDT.

Na taj način, tj. praćenjem zavarivanja, u velikoj mjeri se mogu izbjeći problemi s kvalitetom a time i teškoćama u fazi puštanja u rad i proizvodnji.