Što je kvalifikacija?
Dokazana sposobnost, stručno znanje, vještine i iskustvo te fizička prikladnost koje osoblju za bezrazorna ispitivanja (NDT) omogućuju provedbu NDT ispitivanja.

Što je certifikacija?
Proces, koji služi za dokazivanje kvalifikacije osoblja za NDT metode, nivo i sektor te dovodi do izdavanja certifikata. Certificiranje ne uključuje operativne ovlasti.

Što je certifikacijsko tijelo?
Tijelo koje obavlja proces certificiranja NDT osoblja u skladu sa zahtjevima ove norme i ispunjava zahtjeve EN ISO 17024.

Kakvi pristupi kvalifikaciji i certifikaciji osoblja postoje u bezrazornim metodama?

U principu, razlikujemo dva pristupa kvalifikacije i certifikacije:

  • Od treće strane - kad certifikat izdaje tijelo akreditirano za certifikaciju (npr EN ISO 9712) ili
  • kvalifikacije i certifikacije od strane poslodavca (interno od strane poslodavca, u skladu s preporukama ASNT SNT-TC-1A ili norme ASNT CP 189), gdje certifikat izdaje poslodavac (ASNT = American Society for Nondestructive Testing).

Što to znači da je certifikacijsko tijelo akreditirano?
Da je certifikacijsko tijelo akreditirano znači da ispunjava zahtjeve norme HRN EN ISO 17024 i da je ovlašteno od Nacionalne akreditacijske agencije za provođenje procesa certificiranja. U Sloveniji, certifikacijska tijela akreditira Slovenska akreditacija, u Njemačkoj Dutscher Akkreditierungs Rat, itd ...

Tko može zatražiti i pregledati određeni certifikat?
U principu, naručitelj usluge bezrazorne kontrole ili određene inspekcijske službe prije provedbe usluge kontrole mora provjeriti primjerenost certifikata izvođača. Obično za to u tvrtki brine služba upravljanja kvalitetom (QA). Certifikati izdani od akreditiranog neovisnog certifikacijskog tijela, daju određenu garanciju da proces školovanja, osposobljavanja i certificiranja kontrolora odgovara referentnim normama. Problem se može pojaviti kod certifikata izdanih od strane ne-akreditiranih obrazovnih ustanova, ali na njima ipak piše "u skladu s ...". U takvom slučaju, procjena sukladno s EN ISO 17024 od strane akreditacijskog tijela nije bilo (ili nije bila uspješna) izvedena, ćime se dovodi u pitanje kvaliteta takvog školovanja i formalneg priznavanja samih certifikata.

Kod certifikacije "koju provodi poslodavac", poslodavac mora imati pripremljenu pisanu praksu ("Written Practice") - skup pravila glede školovanja, osposobljavanja i certifikacije utemeljenih na referentnim preporukama ili normama. Pisano praksi je preporučljivo provjeriti, odobriti i još posebno verificirati da li se certifikacija zaista tako i provodi.

Kada je certifikat valjan?
U skladu s referentnim propisima na certifikatu mora biti napisano vrijeme valjanosti certifikata. Osim toga, certifikat je valjan samo ako certificirana osoba ima važeću potvrdu o obavljenom pregledu vida zahtijevnu po referentnom propisu i na kraju, ako je certifikat potpisan od strane ovlaštene osobe akreditiranog certifikacijskoga tijela (ako se radi o neovisnoj certifikaciji) ili od strane "glavnog Nivoa III" ako se radi "employer based" certifikaciju. Temelj za certifikaciju po normi CP-189 je uspješno položio ispit, izveden (administriran) pod vodstvom tzv. ASNT Nivo III (to je Nivo III u određenoj metodi koji posjeduje certifikat izdan od ASNT = American Society for Nondestructive Testing). Osoba s ASNT Nivo III kvalifikacijom na kraju i potpiše certifikat kandidata.

Koja je razlika pri certificiranju / ispitu glede na novi EN ISO 9712:2012?
U usporedbi s EN 473 je mala razlika u broju sati školovanja. Pri recertifikaciji potrebno je obaviti cijeli praktični ispit.

Što moram učiniti nakon 5 godina od prvog certificiranja po normi EN 473 / EN ISO 9712?
U trening centar potrebno je poslati zahtjev za obnovu certifikata. O pojedinostima ispunjavanja zahtjeva obratite se voditelju trening centra.

Što moram učiniti nakon 10 godina od prvog certificiranja po normi EN 473 / EN ISO 9712?
Nakon 10 godina od prve certifikacije, vlasnik certifikata prema normi EN 473 ili ISO 9712 mora ponoviti cijeli praktični dio ispita (pisana uputa + tri ispitna uzorka) prije isteka certifikata.