janeztdr. Janez Tušek nakon post-diplomskog specializacije inženjera zavarivanja u Mannheimu, 1991. godine je doktorirao na području zavarivanja.

Pedagoškim radom bavio se već u vrijeme studija kao stručni nastavnik u nekoliko srednjih i strukovnih škola. Završio je nekoliko seminara pedagogije i andragogije. Trenutno radi kao profesor Sveučilišta u Ljubljani na Fakultetu strojarstva u području spajanja materijala.

Na području znanosti objavio je oko 80 članke u raznim časopisima i objavio udžbenik "Tehnike spajanja - praktične i računske vježbe" na Fakultetu strojarstva u Ljubljani.

Član je nekoliko nacionalnih i međunarodnih društava i udruga. U domaćem i inozemnom časopisima član je uredništva.

Njegova trenutna istraživačko i stručno područje rada je reparaturno lasersko navarivanje i zavarivanje, lasersko zavarivanje za mehatroničke sustave i komponente u farmaceutskoj industriju, varenje višežičanim elektrodama pod zaštitom različitih medija, razvoj i proizvodnja tankih žica za lasersko zavarivanje i istraživanje učinaka elektrolučnog zavarivanja. Upravo ove godine započeo je istraživanje zavarivanja i termičkog rezanja drva.