andrejl

dr. Andrej Lešnjak uključeni je od samog početaka u pripremu i provedbu izobrazbe u okviru Q techne, gdje je od 2001. radi kao direktor.

Već više od petnaest godina radi na području kontrole zavarivanje, osiguranje kvalitete, projektiranja posuda pod tlakom, obučavanja i certificiranja. Njegova specijalnost su zavarivanje i oprema pod tlakom. Kao voditelj sudjelovao je u pripremi nekoliko pravilnika, u SIST-u je predsjednik Tehničkog odbora za posude pod tlakom, također je aktivan kao vodeći prosuditelj za razne sustave kvalitete.

Diplomirao je 1991. godine na Fakultetu strojarstva u Ljubljani, 1993. završio jednogodišnju specijalizaciju zavarivanja na Ecole Supérieure du Soudage et de ses Application u Parizu i stekao naslov inž. ESSA. Godine 1999. je magistrirao, a 2006. doktorirao u području zavarivanja na Fakultetu strojarstva u Ljubljani.