Zahtjevi za certificiranje

Kandidati za certificiranje može biti bilo koja osoba starija od 18 godina, bez obzira na spol, mjesto prebivališta, materinjeg jezika i obrazovanja. Dodjelom certifikata NDT kontrolor stjeće pravo korištenja certifikata za obavljanje poslova za koje je certificiran i u opsegu određenog certifikatom.

Certificirana prema ISO 9712 ima valjanost 5 godina. Certifikat mora biti obnovljen prije isteka certifikata. U koliko se certifikat ne produži, kandidat mora ponovno pristupiti certifikaciji (ići na ispit).

Po isteku 10 godina od prvog certificiranja, kandidat mora ponovo polagati praktični dio ispita, prije isteka certifikata.

Tijek certificiranja

Školovanje → Prijava za certificiranje → Ispit → Certifikacija → Dodjela certifikata

Školovanje

Kandidati koji podnosi zahtjev za certificiranje prije toga mora proći školovanje za pojedinu metodu. Školovanje se mora odvijati u trening centru odobrenom od akreditiranog certifikacijskog tijela.

Dokazilo o ustreznosti vida mora kandidat opraviti in predložiti izobraževalnemu centru pred pričetkom usposabljanja.

Tablica pokazuje minimalnu trajanje školovanja. Izravnim pristupom certificiranju za Nivo 2, sati za oba nivoa se zbrajaju.

NDT metodaNivo 1 (sati)Nivo 2 (sati)
VT   16 24
PT   16 24
MT   16 24
LT B - tlačna metoda 24 32
C - metoda s detektirajućim plinom 24 40
UT   64 80
RT   72 80
RS   / 80

Zahtjev za certificiranje

Zahtjev za certificiranje je dokument u kojem kandidat za certifikaciju odredi opseg za koji žele biti certificiran. Potpisom prijave kandidat potvrđuje da je upoznat s pravilima i postupcima za certifikaciju.

Na zahtjevu moraju biti minimalno sljedeći podaci:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Datum i mjesto rođenja
 • Podaci poslodavca
 • Metode po kojima se kandidati certificira
 • Podaci o formalnom školovanju
 • Podaci o NDT školovanju
 • Dokaz o adekvatnosti vidi

Prilog:

 • Kopija dokaza o adekvatnosti vida (potvrda liječnika ili optičara da kandidat ispunjava zahtjeve ISO 9712.

Radno iskustvo

Radno iskustva potrebno prije certificiranja navedeno je u donjoj tablici. Uz izravnu certifikacije pristupanju u drugoj razini, iskustvo za obje razine su kumulativni. Izravnim pristupom certificiranju za Nivo II, radna iskustva za oba nivoa se zbrajaju.

NDT metodaIskustvo (mjeseci)
Nivo 1Nivo 2
VT   1 3
PT   1 3
MT   1 3
LT djelomično iskustvo za tlačnu metodu 3 9
djelomično iskustvo samo za metoda s detektirajućim plinom 3 9
UT   3 9
RT   3 9
RS   / 12

Osobni podaci dobiveni tijekom procesa certificiranja su povjerljivi, javno je objavljen samo popis imena i prezimena certificiranih osoblja, uključujući opseg za koji je pojedini certifikat izdan, te broj certifikata.

Ispit

Ispit se sastoji od tri dijela, i to:

 • općeg pismenog djela (trajanje ispita: 2 min / pitanju),
 • specifičnog pismenog djela (trajanje ispita: 3 min / pitanju),
 • praktične provjere znanja (trajanje ispita: 3 h do 3,5 h).

Specifični dio ispita provodi se odvojeno za ISO 9712, a posebno za CP-189. Tablica u nastavku prikazuje broj pitanja potrebnih za svaki nivo.

NDT metodaBroj pitanja
(opći dio)
Broj pitanja
(opći dio)
Nivo 1Nivo 2Nivo 1Nivo 2
VT 30 30 30 30
PT
MT
LT
UT 40 40
RT 40 40
RS / 40 / 20

U slučaju da kandidat želi biti ertificiran za stupanj 3, molimo da se obratite voditelju trening centra.