Akreditacije

  • Q Techna je akreditirana sa strane slovenske akreditacije s akreditacijskim brojem CP-010 na području certificiranja proizvoda, procesa i usluga.
  • Q Techna je akreditirana sa strane slovenske akreditacije s akreditacijskim brojem CO-001 na području certificiranja osobja.
  • Q Techna je akreditirana sa strane slovenske akreditacije s akreditacijskim brojem LP-015 na području ispitivanja.
  • Q Techna je akreditirana sa strane slovenske akreditacije s akreditacijskim brojem K-075 na području kontrole.