Akreditacije

 

CP-010CO-001K-075LP-015

 

  • Akreditirano certifikacijsko tijelo u skladu s SIST EN ISO/IEC 17065 za certifikaciju unutarnje kontrole proizvodnje (sustav 2 +) za područje regulirano Propisom 305/2011/EU o građevinskim proizvodima, u skladu sa zahtjevima usklađenih normi BS EN 1090-1:2009 i EN 1090-1:2009/AC: 2011 Čelične i aluminijske komponente – 1. dio: Zahtjevi za ocjenu sukladnosti sastavnih dijelova konstrukcija – broj akreditacije CP-010
  • Akreditirano certifikacijsko tijelo u skladu s SIST EN ISO/IEC 17024 za certificiranje osoblja za zavarivanje i NDT osoblja – broj certifikata CO-001
  • Akreditirani ispitni laboratorij u skladu s SIST EN ISO/IEC 17025 za području ispitivanja bez razaranja – broj certifikata LP-015
  • Akreditirano inspekcijsko tijelo u skladu sa SIST EN ISO/IEC 17020 za područje redovitih inspekcija opreme pod tlakom – broj certifikata K-075