Accreditations

 

CP-010CO-001K-075LP-015

 

 • Accredited certification body in compliance with SIST EN ISO/IEC 17065 for the certification of production (system 2+) for the area governed by Regulation 305/2011/EU for construction products, in compliance with requirements of the harmonized standards: SIST EN 1090-1:2009 and SIST EN 1090-1:2009/AC: 2011 Steel structures and aluminum structural – Part 1: Requirements for conformity assessment of structural componentsCP-010
 • Accredited certification body in compliance with SIST EN ISO/IEC 17024 for certification of welding personnel – CO-001
  • Accreditation document

   Seznam aktualnih akreditiranih dejavnosti iz delno fleksibilnega obsega certifikacijskega organa:

   varilci

   welders

   SIST EN 287-1:2011

   Razveljavljen (withdrawn)

   Preskušanje za odobritev varilcev - Talilno varjenje - 1. del: Jekla

   Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels

   varilci

   welders

   SIST EN ISO 9606-1:2013

   Samo 9.3a (only 9.3a)

   Preskušanje usposobljenostiv varilcev - Talilno varjenje - 1. del: Jekla

   Qualification testin of welders - Fusion welding - Part 1: Steels

   operaterji varjenja

   welding operators

   SIST EN 1418:1999

   Razveljavljen (withdrawn)

   Varilno osebje – Preskušanje za odobritev osebja za popolnoma mehanizirano talilno in uporovno varjenje kovinskih materialov

   Welding personnel - Approval testing of welding operators for fusion welding and resistance weld setters for fully mechanized and automatic welding of metallic materials

   operaterji varjenja

   welding operators

   SIST EN ISO 14732:2013

   Samo 5.3a (only 5.3a)

   Varilno osebje – Preskušanje usposobljenosti varilcev za popolnoma mehanizirano talilno in uporovno varjenje kovinskih materialov

   Welding personnel – Qualification testing of welding operators and weld setters for fusion welding and resistance weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials

  • Accredited testing laboratory pursuant to SIST EN ISO/IEC 17025 for non-destructive testing – LP-015
  • Accredited inspection body compliant with SIST EN ISO/IEC 17020 for periodic inspection of pressure equipment –K-075