Laufende Projekte

#

Auftraggeber

Projekt

1 MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija podsistema INFRASTRUKTURA v zvezi izpolnjevanja zahtev TSI INF in TSI PRM pri projektni dokumentaciji IzN ter izvedbi del za Nadgradnjo železniške proge Zidani Most – Celje: Področje dela QT = ODSEK Zidani Most - Rimske Toplice, POSTAJA Celje, ODSEK Laško - Celje
2 MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija podsistema Energija v zvezi izpolnjevanja zahtev TSI ENE in TSI SRT za nadgradnjo odseka železniške proge Maribor - Šentilj
3 MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija podsistema Energija v zvezi izpolnjevanja zahtev TSI ENE zaradi nadgradnje železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica
4 MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija podsistema Infrastruktura v zvezi izpolnjevanja zahtev TSI INF in TSI PRM zaradi nadgradnje železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica
5 MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija za sanacijo ozkega grla na železniški progi Divača - Koper in PENP Hrastovlje; za podistem INFRASTRUKTURA, podsistem ENERGIJA in podsistem VODENJE
6 KOLEKTOR KOLING d.o.o. Verifikacija podsistema INFRASTRUKTURA v zvezi izpolnjevanja zahtev TSI INF in TSI PRM in NACIONALNIH PREDPISOV v sklopu izvedbe del na projektu “Modernizacija Kočevske proge – 2. Faza / 2. Etapa”
7 SŽ-VIT d.o.o. ES verifikacijo nadgradnje elektro motorne garniture Siemens 312 z izvlečno stopnico za vstop potnikov
8 SŽ-VIT d.o.o. Ocena skladnosti interoperabilnosti prototipa  nadgradnje zunanjih vstop.vrat št.DMV 813-125, 813-101, 813-128, 813-113
9 GEISMAR

ES verifikacija Drezina VMT 990 CGR (SB+SF)

EC verification of Track motor car VMT 990 CGR (SB+SF)

10 GH HOLDING d.o.o. Izvedba verifikacije po TSI in nacionalnih predpisih na projektu »Vgradnja ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Šentilj-d.m.«
11 RAIL CARGO Verifikacija po nacionalnih predpisih za 4 dizel lokomotive, tip ER20, serije 2016086, 2016087, 2016088, 2016089- Siemens.
12 MZIF, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacijo po NP za podsistem INF – PRM, za fazo projektiranje in izvedba ter verifikacijo po TSI INF in TSI PRM za fazo izvedbe, za Postajališče Tabor in Podhod Ljubljanska.